Ultimele articole

Ordin prohibitie 2024 – Monitorul Oficial

Ordin prohibiție 2024 – Informații generale despre perioadele de prohibiție

În anul 2024, pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial va fi interzis timp de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

Pentru apele care constituie frontiera de stat, prohibiția va dura 45 de zile, în intervalul 24 aprilie – 7 iunie inclusiv, cu anumite excepții prevăzute în prezentul ordin. De exemplu, pentru apele de frontieră cu Republica Bulgaria, pescuitul va fi interzis între 16 aprilie și 30 mai inclusiv. Similar, pentru apele de frontieră cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, prohibiția va fi valabilă în aceeași perioadă: 16 aprilie – 30 mai inclusiv.

Ordin prohibiție 2024 – Restricții pe specii de pești în sezonul de pescuit 2024

 • Știucă: Prohibiția se aplică în două perioade: 1 februarie – 20 martie și 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.
 • Șalău și biban: Interzis între 20 martie – 7 iunie inclusiv.
 • Lin: Prohibiție între 7 iunie – 6 iulie inclusiv, pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.
 • Scrumbie: Detalii mai jos.
 • Calcan: Interzis între 15 aprilie – 15 iunie 2024 inclusiv.
 • Gobiide (guvizi): Prohibiție între 15 aprilie – 15 mai inclusiv.
 • Păstrăv indigen, păstrăv fântânel și păstrăv curcubeu: Interzis între 1 ianuarie – 31 martie și 1 octombrie – 31 decembrie 2024.
 • Păstrăv de mare: Prohibiție tot timpul anului.
 • Sturioni: Prohibiție tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific.
 • Caracudă, păstrăv de mare, coregon, lipan, șalău vărgat, pietrar, fusar, ghidrin de râu, cernușcă, așprete, peșțină, guvid (Neogobius syrman), zglăvoacă răsăriteană, lostriță, mihalț, delfin: Prohibiție tot timpul anului.

Ordin prohibiție 2024 – Prohibiția pescuitului în Delta Dunării

Pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, pescuitul recreativ/sportiv al speciilor știucă, șalău, somn și crap este permis doar cu eliberarea imediată a capturilor (catch & release), cu reținerea unui singur exemplar pe zi dintr-o singură specie.

De asemenea, pescarii recreativi/sportivi nu pot transporta mai mult de 10 kg de pește per pescar sau 15 kg per familie, indiferent de numărul zilelor de pescuit.

Pescuitul recreativ/sportiv este interzis pe lacurile și canalele care nu sunt menționate în anexa 3 din Ordinul nr. 159/1266 din 24 iunie 2011.

În zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, în Complexul Razim – Sinoe și lacurile litorale, pescuitul este interzis timp de 60 de zile, între 9 aprilie și 7 iunie inclusiv.

Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție poate fi prelungită pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.

Zonele de refacere biologică din Delta Dunării

În aceste zone, pescuitul recreativ/sportiv este interzis astfel:

 • Dunărea Veche: Sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului.
 • Lacul Gâscă: În Complexul Somova-Parches, tot timpul anului.
 • Lacurile Erenciuc și Zmeica: Tot timpul anului.
 • Canalul Barbosu: Canal care face legătura între Canal Cardon și Canal Letea.
 • Canalul de legătură Lopatna: Zona cuprinsă între lacul Matița și lacul Merhei, între 7 iunie și 1 noiembrie, pentru pescuitul recreativ/sportiv.
 • Cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe: Între km 16-20, 29-44, 49-58, 64-84, tot timpul anului.
 • Brațul Sfântu Gheorghe: Între km 22-25, timp de 60 de zile, între 1 martie – 30 martie și 15 octombrie – 13 noiembrie, cu excepția pescuitului scrumbiei, conform art.7, alin(a).
 • Canalul dintre lacul Puiu și lacul Roșu: Tot timpul anului.

Zonele cu regim de protecție integrală din Delta Dunării

În zonele strict protejate din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, inclusiv zonele renaturate Zaghen și Carașuhat, Canalul de centură Fortuna 2, Canalele circulare Dranov I și Dranov 2, pescuitul este interzis pe tot parcursul anului.

În plus, este interzisă folosirea oricăror unelte de pescuit în Dunăre, în fața gârlelor, canalelor și privalelor de alimentare a bălților, pe o distanță de 500 m de ambele părți ale gurilor de vărsare, precum și în interiorul acestora, între 1 martie – 9 aprilie 2024 inclusiv.

Prohibiția la scrumbia de Dunăre și speciile de rizeafcă în 2024

Ca în fiecare an, perioadele de prohibiție pentru pescuitul scrumbiei în Dunăre sunt stabilite pe sectoare:

 • 31 martie – 9 aprilie (10 zile): Sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43.
 • 5 aprilie – 19 aprilie inclusiv (15 zile): Sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238.
 • 15 aprilie – 29 aprilie inclusiv (15 zile): Sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5.
 • 25 aprilie – 9 mai inclusiv (18 zile): Sectorul de Dunăre și brațele sale de la Chiciu km 374,5 până la Baraj Porțile de Fier II, inclusiv brațul Gogoșu km 874,8.
 • Pescuitul scrumbiei: Este interzis tot timpul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare, pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri, socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina. În fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române.

Între 24 aprilie – 3 mai 2024 inclusiv, conform prevederilor legale, în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, este permis pescuitul familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei „Delta Dunării”.

Perioada de prohibiție a pescuitului scrumbiei de Dunăre poate fi modificată pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea președintelui ANPA sau a guvernatorului ARBDD, după caz.

Alte aspecte din Ordinul de prohibiție

Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte vietăți acvatice vii începând cu 1 ianuarie – 15 martie și 1 noiembrie – 31 decembrie, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție specificate în ordin, în zona declarată de protecție pentru resursele acvatice vii, 500 m amonte și aval de podurile care au cel puțin un picior în albia minoră a cursurilor de apă.

Ordinul privind prohibiția pescuitului prevede ca dimensiunile minime ale peștilor și ale altor vietăți acvatice vii care pot fi pescuite să fie conforme cu cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008, care reglementează dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii.

Postat în: Informatii Utile

Lasă un comentariu

Urmariti-ne pe Facebook